08 jul 2022 16:55

Nationaal Plan voor Herstel en Veerkracht: opvolging van de werkzaamheden en aanpassing van het Plan

De ministerraad neemt op voorstel van staatsecretaris voor Relance en Strategische Investeringen Thomas Dermine een reeks beslissingen in het kader van de opvolging van de werkzaamheden en de aanpassing van het Nationaal Plan voor Herstel en Veerkracht.

In dit kader heeft de ministerraad:

  • het ontwerp van samenwerkingsakkoord over het gebruik van de Faciliteit voor Herstel en Veerkracht (FHV) goedgekeurd. Dit ontwerp zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Overlegcomité op 13 juli 2022
  • de operationele regelingen tussen België en de Europese Commissie goedgekeurd met betrekking tot de mijlpalen en streefdoelen die onder de federale bevoegdheid vallen. De operationele regelingen zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Overlegcomité op 13 juli. Ze zullen vervolgens worden ondertekend en zo spoedig mogelijk aan de Europese Commissie worden toegezonden
  • akte genomen van het uitstel van de indiening van de eerste betalingsaanvraag tot de herfst van 2022
  • de opstart van de werkzaamheden voor de wijziging van het Plan voor Herstel en Veerkracht goedgekeurd ingevolge de bijwerking van de FHV-subsidies die aan België worden toegekend volgens een nieuwe methodologie. Deze methodologie zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Overlegcomité op 13 juli