30 apr 2021 18:36

Nationaal plan voor vast en mobiel breedband 2022-2024

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Telecommunicatie Petra De Sutter akkoord met het uitwerken van een nationaal plan voor vast en mobiel breedband, dat ondersteuning zal bieden aan het behalen van de Europese connectiviteitsdoelstellingen tegen 2025.

Het plan zal uitgewerkt wordt via de volgende vijf assen:

  • het in kaart brengen van de netwerkdekking en het identificeren van witte zones
  • het faciliteren van de uitrol
  • het stimuleren van investering in de witte zones
  • het creëren van een draagvlak voor Fiber en 5G 
  • het oprichten van een cel Breedband

De minister van Telecommunicatie wordt belast met de coördinatierol voor de uitwerking van de verschillende projecten.