08 jun 2012 17:27

Nationaal sociaal rapport 2012

De ministerraad stemt in met het nationaal sociaal rapport dat aan de Europese Commissie en aan het Europese Sociaal Beschermingscomité wordt verzonden. 

Het rapport werd opgemaakt op basis van de Europese sociale open methode van coördinatie (sociale OMC) die als doel heeft om vooruitgang op het vlak van het sociaal beschermingsbeleid te bevorderen. 

Het rapport bevat een analyse van de economische en sociale context en van de vooruitgang die geboekt is inzake de doelstellingen van de sociale OMC. Het benadrukt ook de globaal strategische aanpak van het Belgische beleid op het vlak van de sociale bescherming. Deze aanpak richt zich op een sterke sociale bescherming, op de verhoging van de tewerkstellingsgraad en op de staatshervorming. Ten slotte komen ook de belangrijkste maatregelen aan bod op het vlak van maatschappelijke integratie, pensioenen en gezondheidszorg.

De nationale sociale rapporten en de nationale hervormingprogramma's dienen als basis voor de multilateral surveillance tijdens het Europees semester dat als doel heeft om de vooruitgang van de lidstaten te meten.

Het verslag wordt gepubliceerd.