25 okt 2019 16:25

Nationaal verslag 'NAVO Strategic Level Report' - 2020

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Didier Reynders de NAVO Strategic Level Report (SLR) 2020 goed.

De NAVO Special Meeting van 25 mei 2017 nam de beslissing dat de bondgenoten een jaarlijks nationaal verslag moeten indienen om aan te geven hoe zij de engagementen vervat in de Defense Investment Pledge van de NAVO-top van Wales zullen invullen.

Voor wat de bijdragen betreft, werkt België aan het plan Belgische operationele inzet in 2020. Dit plan behelst nationale en bilaterale onderdelen, en een coalitie-onderdeel. Specifiek voor wat de NAVO betreft, schrijft Defensie zich in in het Readiness Action Plan, de NATO Mission in Iraq en Baltic Air Policing, en draagt bij aan de Defence Capability Building-activiteiten. Daarnaast neemt Defensie actief deel aan de operaties Resolute Support Mission van de NAVO, en aan de activiteiten van de Counter D’Aesh coalitie.

De ministerraad machtigt de eerste minister en de minister van Defensie om, in naam van België, het Strategic Level Report 2020 aan de NAVO over te maken.