17 dec 2009 14:41

Nationale Delcrederedienst

Benoeming van de directeur-generaal van de Nationale Delcrederedienst en van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de raad van bestuur

Benoeming van de directeur-generaal van de Nationale Delcrederedienst en van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de raad van bestuur

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de heer Dirk Terweduwe benoemt als directeur-generaal van de Nationale Delcrederedienst.

De ministerraad heeft ook een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd met de benoeming, voor vijf jaar, van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst.

Worden benoemd uit de middens die nauw betrokken zijn bij de bevordering van de buitenlandse handel, op voordracht van de federale regering:

 • als voorzitter van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst: de heer V. Reuter
 • als ondervoorzitter van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst: de heer P. Leyman
 • als leden van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst:
  • de heer T. Janssen (plaatsvervanger: de heer D. Van Daele)
  • mevrouw F. L'Hoost (plaatsvervanger: de heer M. Bogaerts)
  • de heer F. Teerlynck (plaatsvervanger: mevrouw I. Callens)

Worden benoemd als leden van de raad van bestuur:

 • op voordracht van de minister tot wiens bevoegdheid de Overheidsbedrijven behoren:
  • de heer H. Bruyninckx (plaatsvervanger: mevrouw C. Desmecht)
 • op voordracht van de minister tot wiens bevoegdheid de Buitenlandse Zaken behoren:
  • mevrouw L. Bloem (plaatsvervanger: de heer M. Geleyn)
 • op voordracht van de minister tot wiens bevoegdheid de Buitenlandse Handel behoort:
  • de heer H. Mahieu (plaatsvervanger: mevrouw S. Dewispelaere)
 • op voordracht van de minister tot wiens bevoegdheid de Financiën behoren:
  • de heer J.-P. Arnoldi (plaatsvervanger: de heer F. Godts)
 • op voordracht van de minister tot wiens bevoegdheid de Economische Zaken behoren:
  • de heer N. Waeyaert (plaatsvervanger: de heer E. Sterckx)
 • op voordracht van de minister tot wiens bevoegdheid Ontwikkelingssamenwerking behoort:
  • de heer F. Roux (plaatsvervanger: de heer X. De Cuyper)

Worden benoemd uit de middens die nauw betrokken zijn bij de bevordering van de buitenlandse handel:

 • op voordracht van de Vlaamse Regering:
  • de heer K. Allaert (plaatsvervanger: de heer D. Lammens)
 • op voordracht van de Waalse Regering:
  • de heer J.-J. Westhof (plaatsvervanger: Thierry Castagne)
 • op voordracht van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
  • de heer J.-P. Mergen (plaatsvervanger: de heer P. Claes)

Worden benoemd als leden van de raad van bestuur:

 • op voordracht van de Vlaamse Regering:
  • de heer J. Cornillie (plaatsvervanger: de heer J. Rogiers)
  • de heer G. Stienlet (plaatsvervanger: mevrouw C. Faes)
 • op voordracht van de Waalse Regering:
  • mevrouw S. Flagothier (plaatsvervanger: de heer F. Mullers)
  • mevrouw P. Delcomminette ( plaatsvervanger: de heer J. Marot)
 • op voordracht van de Regering van  het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
  • mevrouw L. Christiaens (plaatsvervanger: mevrouw J. Lumen)
  • De heer G. Kooken (plaatsvervanger: de heer E. Dubois)