30 okt 2009 14:49

Nationale Kas voor Rampenschade

Aanwerving van twee contractuele personeelsleden voor de provincie Luik

Aanwerving van twee contractuele personeelsleden voor de provincie Luik

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landbouw Sabine Laruelle om twee contractuele personeelsleden van niveau CA1 (administratief assistent) voor een periode van 6 maanden ter beschikking te stellen van de provincie Luik. Die assistenten zijn ten laste van de Nationale Kas voor Rampenschade en zijn belast met de behandeling van de schadeloosstellingsdossiers die werden ingediend als gevolg van de landbouwramp van de zomer 2006, die te wijten was aan de erbarmelijke weersomstandigheden.

De ministerraad van 21 november 2008 had reeds ingestemd met de aanwerving van 14 contractuele personeelsleden voor de behandeling van de aanvraagformulieren tot schadeloosstelling in de provincies. De contracten van die contractuelen zijn verlopen op 3 september 2009. Voor de provincie Luik werden echter slechts 24% van de verwachte dossiers ingediend.