31 mrt 2006 12:00

Nationale klimaatcommissie

Nieuwe samenstelling van de nationale klimaatcommissie

Nieuwe samenstelling van de nationale klimaatcommissie

De Ministerraad ging akkoord met de nieuwe samenstelling van de nationale klimaatcommissie die de heer Bruno Tobback, Minister van Leefmilieu voorstelde. De eerste samenstelling van de Nationale klimaatcommissie gebeurde met het KB van 8 december 2003. Als effectief lid van de federale staat benoemt men: - mevrouw Elisabeth Ellegaard, voor de Minister van Leefmilieu en Pensioenen, als vervanging van de heer Tom Van Ierland. Als plaatsvervangend lid benoemt men: - de heer Nicolas Vanackere, voor de Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, als vervanging van de heer Emmanuel Decorte, plaatsvervangend lid voor mevrouw Nele Roobrouck, - mevrouw Catherine Lejeune, voor de Minister van Financiën, als vervanging van Jean-Philippe Kayobotsi, voor de Minister van Ontwikkelingssamenwerking, als plaatsvervangend lid voor de heer Luc Mabille.