25 sep 2009 12:58

Nationale klimaatcommissie

Wijziging van de leden van de Nationale Klimaatcommissie

Wijziging van de leden van de Nationale Klimaatcommissie

De ministerraad heeft de nieuwe federale leden van de Nationale Klimaatcommissie die minister van Klimaat en Energie Paul Magnette voorstelde goedgekeurd. 

Effectieve leden:

  • mevrouw Davine Dujardin als vertegenwoordiger van de eerste minister
  • mevrouw Nele Roobroeck  als vertegenwoordiger van de vice-eersteminister en minister van Begroting
  • mevrouw Jihane Annane voor de vice-eersteminister en minister van Financiën
  • mevrouw Elisabeth Ellegaard als vertgenwoordiger van de minister van Klimaat en Energie

Plaatsvervangende leden:

  • de heer Nicolas De Coster als vertegenwoordiger van de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  • mevrouw Katja Gabriëls als vertegenwoordiger van de vice-eersteminister en minister van Begroting
  • de heer Jean-Marc Galand als vertegenwoordiger van de minister van Financiën
  • mevrouw Anne-France Rihoux als vertegenwoordiger van de minister van Energie en Klimaat

De Nationale Klimaatcommissie werd opgericht met het samenwerkingsakkoord van 14 november 2002 tussen de gewesten en de federale overheid om het klimaatplan uit te voeren en op te volgen.