18 apr 2008 12:27

Nationale klimaatcommissie

Nieuwe samenstelling van de nationale klimaatcommissie

Nieuwe samenstelling van de nationale klimaatcommissie

De ministerraad keurde de nieuwe samenstelling van de Nationale klimaatcommissie goed die minister van Klimaat en Energie Paul Magnette voorstelde. 

Effectieve leden:

  • mevrouw Davine Dujardin voor de eerste minister,
  • mevrouw Nele Roobrouck voor de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken,
  • de heer Luc Mabille voor de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele hervormingen,
  • mevrouw Elisabeth Ellegaard voor de minister van Klimaat en Energie.

Plaatsvervangende leden:

  • de heer Nicolas De Coster voor de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke kansen, als plaatsvervangend lid van mevrouw Davine Dujardin,
  • de heer Axel Delvoie voor de minister van Buitenlandse Zaken, als plaatsvervanger van mevrouw Nele Roobrouck,
  • de heer Jean-Marc Galand voor de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele hervormingen als plaatsvervanger van de heer Luc Mabille,
  • mevrouw Christine Declercq voor de minister van Klimaat en Energie als plaatsvervanger van mevrouw Elisabeth Ellegaard.