08 mei 2009 12:21

Nationale landbouwraad

Samenstelling en werking van de Nationale Landbouwraad gewijzigd

Samenstelling en werking van de Nationale Landbouwraad gewijzigd

De ministerraad gaat via een ontwerp van koninklijk besluit de samenstelling en de werking van de Nationale Landbouwraad wijzigen. Minister van Landbouw Sabine Laruelle stelde de wijziging voor omdat de wet van 13 juli 2001 de gewestelijke bevoegdheden op het gebied van landbouw heeft aangepast.

De Nationale Landbouwraad krijgt een paritaire samenstelling. Hij bestaat uit 13 leden van de landbouworganisaties uit het Waals Gewest en 13 uit het Vlaams Gewest. Ze hebben elk een plaatsvervanger. Elke drie jaar mag een ander gewest de voorzitter en de ondervoorzitter aanwijzen. De presentiegelden bedragen 25 euro en de verplaatsingskosten worden terugbetaald. 

De Nationale Landbouwraad is een federale instelling die de landbouwsector officieel vertegenwoordigt. Hij verleent advies onder andere over pachtovereenkomsten en veeartsenij en wijst de vertegenwoordigers in de adviesorganen aan. 

(*) wijziging van het kb van 15 september 1924.