18 sep 2009 12:38

Nationale Loterij

Benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur van de Nationale Loterij

Benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur van de Nationale Loterij

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de heer Jean-Marc Liétart benoemt als voorzitter van de Nationale Loterij nv van publiek recht. Hij vervangt mevrouw Edmée De Groeve van wie hij het mandaat voleindigt.

De heer Gilles Mahieu wordt lid van de raad van bestuur van de nationale loterij als vervanging van mevrouw Edmée De Groeve van wie hij het mandaat voleindigt.