COVID-19:

Volg live de persconferenties over de evolutie van het coronavirus in België via news.belgium.be/corona.
Ze worden vertolkt in gebarentaal. U vindt er ook de persconferenties van de afgelopen dagen.

07 sep 2007 12:00

Nationale Loterij

Definitief verdelingsplan van de subsidies voor het dienstjaar 2006

Definitief verdelingsplan van de subsidies voor het dienstjaar 2006

Op voorstel van mevrouw Freya Van den Bossche, minister van Begroting en de heer Bruno Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, keurde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot bepaling van het definitieve verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2006. Het bedrag van de subsidies is vastgelegd op 225 miljoen euro.