07 dec 2007 10:36

Nationale loterij

Vastlegging van het bedrag en de betalingswijzen van de monopolierente die de Nationale loterij in 2007 moet betalen

Vastlegging van het bedrag en de betalingswijzen van de monopolierente die de Nationale loterij in 2007 moet betalen

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het bedrag en de betalingswijze vastlegt van de monopolierentie die de Nationale Loterij in 2007 aan de staat moet betalen. Het voorstel van minister van Begroting Freya Van den Bossche en staatssecretaris voor Overheidsbedrijven Bruno Tuybens legt de monopolierente vast op 86.763.000 euro voor 2007. Het omschrijft ook de praktische kant van de betaling van de rente.