23 jun 2006 17:00

Nationale loterij

Verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor 2006

Verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor 2006

Minister van Begroting Freya Van den Bossche en Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven Bruno Tuybens stelden het voorlopige verdelingsplan van de subisies van de Nationale Loterij voor 2006 aan de ministerraad voor. De ministerraad ging akkoord met de verhoging van het bedrag bestemd voor de subsidies voor de resterende duur van het beheerscontract met 14.809.000 euro. Het komt in totaal op 225.000.000 euro. De Nationale Loterij past haar begroting aan. De ministerraad keurde het verdelingsplan van de subsidies van 225 miljoen euro voor het dienstjaar 2006 goed. Hij stemde ook in met de verhoging van het sponsoringbudget voor de resterende duur van het beheerscontact voor 1,5 miljoen en één miljoen euro. Dat wordt bestemd voor Nederlandstalige, Franstalige en bicommunautaire projecten die niet onder de noemer diverse projecten van nationaal prestige vallen. Het gaat dus om een totaal van 3,5 miloen euro of 4.235.000 euro na belastingen (21%). De Nationale Loterij past haar begroting aan. De goedgekeurde verhoging van subsidies en sponsoring beantwoordt aan de maatschappelijke missie van de Nationale Loterij.