02 dec 2005 16:00

Nationale loterij

Verdelingsplan van de winsten over de projecten die de armoede bestrijden

Verdelingsplan van de winsten over de projecten die de armoede bestrijden

De Ministerraad keurde de verdeling goed van de winst van de nationale loterij voor het dienstjaar 2005 in het kader van de projecten voor armoedebestrijding - tweede schijf van 2005. Het verdelingsplan is een voorstel van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Begroting en Consumentenzaken, de heer Christian Dupont, Minister van Maatschappelijke integratie, en de heer Bruno Tuybens, Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven. De cel Armoedebestrijding van POD Maatschappelijke integratie stelde de lijst van projecten voor. De Ministers van de Gewesten en Gemeenschappen die bevoegd zijn voor armoedebestrijding werden erbij betrokken. Voor de toewijzing van de middelen aan de projecten van de Gewesten en de Gemeenschappen hield men rekening met het aantal geregistreerde rechthebbenden op een leefloon. De volledige toelage voor deze tweede schijf bedraagt 904.377 euro.