02 apr 2010 13:40

Nationale Loterij

Benoeming van een lid van de raad van bestuur van de Nationale Loterij

Benoeming van een lid van de raad van bestuur van de Nationale Loterij

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders om mevrouw Elisabeth Matthys te benoemen tot lid van de raad van bestuur van de Nationale Loterij als vervanging van de heer Marc Vanheukelen wiens mandaat ze voleindigt.