16 jan 2009 11:25

Nationale Loterij

Bepaling van het bedrag en de wijze van betaling van de monopolierente die de Nationale Loterij moet betalen

Bepaling van het bedrag en de wijze van betaling van de monopolierente die de Nationale Loterij moet betalen

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het bedrag en de wijze van betaling vastlegt van de monopolierente die de Nationale Loterij aan de staatsbegroting voor 2008 moet betalen.

De monopolierente bedraagt 104.410.060 euro en omvat het aanvullend, eenmalig en uitzonderlijk bedrag van 17.647.060 euro waartoe de ministerraad op 29 februari 2008 heeft beslist.