30 okt 2009 14:49

Nationale Loterij

Benoeming van een lid van de raad van bestuur van de Nationale Loterij

Benoeming van een lid van de raad van bestuur van de Nationale Loterij

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd waarbij de heer Olivier Hubert benoemd wordt tot lid van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht Nationale Loterij. Hij vervangt de heer Ronny Balcaen, van wie hij het mandaat zal beëindigen.