17 jul 2009 11:53

Nationale Loterij

Verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2008

Verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2008

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders het ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het definitieve verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor 2008 vastlegt.

Op basis van de afgesloten rekeningen voor het dienstjaar 2008, die de algemene vergadering van 15 mei 2009 heeft goedgekeurd, werd het subsidiebedrag van het verdelingsplan bekrachtigd. Dit bedraagt 225,3 miljoen euro en wordt als volgt verdeeld:

  •  153.242.320 euro voor de materies die door de wet worden bepaald,
  •  29.943.943 euro voor de specifieke dotaties,
  •  16.198.080 euro voor subsidies onder bescherming van de federale regering, 
  •  11.186.000 euro voor renovatie en restauratieprojecten,
  •  3.760.000 euro voor maatschappelijke participatie,
  •  1.070.000 euro voor evenementen, 
  •  9.049.657 euro voor het nationaal prestige, 
  •  850.000 euro voor de verzekering vrijwilligerswerk.