17 mei 2024 20:12

Nationale Loterij: definitieve verdeling van de subsidies voor 2023 en voorlopige verdeling voor 2024

De ministerraad keurt op voorstel van de minister belast met de Nationale Loterij, Vincent Van Peteghem, twee ontwerpen van koninklijk besluit goed tot bepaling van het definitieve verdelingsplan 2023 en het voorlopige verdelingsplan 2024 van de subsidies van de Nationale Loterij.

Het ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van het definitieve verdelingsplan voor het dienstjaar 2023 ligt in de lijn van het voorlopige verdelingsplan en is gebaseerd op de resultaten van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2023. Op basis van die resultaten is het mogelijk om een bedrag van 220 miljoen euro te besteden aan goede doelen.

Het ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van het voorlopige verdelingsplan voor het dienstjaar 2024 is gebaseerd op de verwachte resultaten van de Nationale Loterij en op het beheerscontract dat de staat met de onderneming verbindt, waarin een jaarlijks bedrag wordt vastgelegd van 200 miljoen euro als steun aan goede doelen.

De ontwerpen worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.