03 feb 2023 16:43

Nationale Loterij: kapitaalverhoging en statutenwijziging

De ministerraad keurt op voorstel van de minister belast met de Nationale Loterij, Vincent Van Peteghem, een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een kapitaalverhoging doorvoert bij de Nationale Loterij en de statuten in die zin wijzigt.

De Belgische Staat en de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij zijn de twee aandeelhouders van de Nationale Loterij. Zij keurden een kapitaalverhoging goed bij notariële akte, via incorporatie van 30 miljoen euro beschikbare reserves, waarna het kapitaal 180 miljoen euro zal bedragen na wijziging van de statuten.

De statuten van de Nationale Loterij worden dus aangepast aan het nieuwe maatschappelijk kapitaal.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.