31 aug 2018 17:57

Nationale verklaring inzake nucleaire veiligheid, nucleaire beveiliging en stralingsbescherming

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon de nationale verklaring goed inzake nucleaire veiligheid, nucleaire beveiliging en stralingsbescherming. 

Deze nationale verklaring is een uiting van het engagement op lange termijn van de regering op het vlak van nucleaire veiligheid, nucleaire beveiliging en stralingsbescherming. Ze beantwoordt aan de voorschriften inzake veiligheid van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA).

De verklaring is gebaseerd op de volgende algemene uitgangspunten:

  • het rechtvaardigingsprincipe en de prioriteit aan nucleaire veiligheid en beveiliging
  • de permanente verbetering in een internationaal kader
  • een transparante communicatie
  • het veilig beheer van het radioactief afval
  • de gelaagde bescherming
  • de langetermijnvisie

De verklaring wordt overgemaakt aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers.