18 dec 2015 17:51

Nato Communications and Information Agency en Shapehoofdkwartier in Casteau

In het kader van de bouw van nieuwe gebouwen in Casteau voor het Nato Communications and Information Agency (NCIA) en voor het Shapehoofdkwartier (New HQ SHAPE) had de ministerraad op 17 juli 2015 beslist, om het unieke project NCIA/New HQ SHAPE op te splitsen in twee afzonderlijke projecten.

De eerste minister blijft gemachtigd voor de overheidsopdrachten en de financiële aspecten. Het beheer en de opvolging van beide projecten werden echter toevertrouwd aan het ministerie van Defensie.

De ministerraad neemt nu akte van de situatie en neemt een aantal beslissingen over de studiekosten en het nodige personeel voor beide projecten. Hij keurt de opstart van het NCIA-project goed en trekt de nodige budgetten uit. De minister van Defensie en de FOD Kanselarij van de Eerste Minister zullen een protocolakkoord opstellen dat Defensie aanwijst als opdrachtencentrale maakt voor de realisatie van het NCIA-project.