17 jul 2015 19:01

Nato Communications and Information Agency en Shapehoofdkwartier in Casteau

In het kader van de bouw van nieuwe gebouwen in Casteau voor het Nato Communications and Information Agency (NCIA) en voor het Shapehoofdkwartier (New HQ SHAPE) heeft de ministerraad beslist, om ervoor te zorgen dat de gebouwen zo snel mogelijk ter beschikking zouden zijn, om het unieke project NCIA/New HQ SHAPE op te splitsen in twee afzonderlijke projecten.

Het beheer en de opvolging van beide projecten worden toevertrouwd aan het ministerie van Defensie. Voor het einde van het jaar zal de ministerraad zich uitspreken over de nodige studiekosten en het nodige personeel voor beide projecten. 

Ter herinnering:

  • Om te rationaliseren wil het NATO Communications & Information Agency (NCIA) zijn voornaamste technische diensten, die momenteel verspreid zijn in Nederland en België, in een nieuw gebouw hergroeperen met een capaciteit van 1.200 à 1.400 personen.
  • In juni 2013 heeft de permanente vertegenwoordiger van België bij de NAVO aan het NCIA voorgesteld om, tegen eind 2017 en op kosten van België, een gebouw op te trekken op de site van Casteau.
  • Parallel met deze beslissing heeft de NAVO op 28 juni 2013 een belangrijke investering van 140.000.000.€ gevalideerd, die bestemd is voor de bouw van een nieuw hoofdkwartier voor de SHAPE (New HQ SHAPE) op dezelfde site van Casteau. De studie en het beheer van dit dossier worden toevertrouwd aan België, in de hoedanigheid van gastland.
  • Op 18 oktober 2013 heeft de ministerraad beslist dat de studie en de realisatie van het New HQ SHAPE en van het nieuwe gebouw van het NCIA in Casteau tot één uniek project gebundeld moeten worden. Het is de bedoeling een harmonieuzer uniek architecturaal geheel te vormen en een efficiëntere en meer ecologische benutting van de terreinen, de middelen en de technische installaties te garanderen, alsook een optimale verdeling van de gemeenschappelijke delen.
  • De ministerraad van 25 april 2014 heeft de eerder overeengekomen oriëntaties bevestigd zoals de aanpak via een uniek project, zowel voor de studie als voor de realisatie van het New HQ SHAPE en van het nieuwe gebouw van het NCIA.