27 jan 2010 16:35

NAVO

Opening van een apotheek op de zetel van de NAVO in Brussel

Opening van een apotheek op de zetel van de NAVO in Brussel

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met de uitwisseling van brieven tussen de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie en het Koninkrijk België over de opening en de uitbating van een apotheek in de zetel van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) (*). 
 
De NAVO wil op haar zetel een apotheek openen die toegankelijk is voor alle personen dus die toegang hebben tot de vestigingsplaats van de centrale zetel van de NAVO in Evere: de personeelsleden en de bezoekers van de organisatie.

Volgens de geldende criteria voor de spreiding van de apotheken, kan een apotheek zich niet op de zetel vestigen. Met deze overeenkomst verbindt België er zich toe de mogelijkheid te creëren om een bestaande apotheek naar de zetel van de NAVO over te brengen.

De apotheek wordt vrijgesteld van de verplichting tot deelname aan de wachtdiensten, maar blijft voor het overige onderworpen aan de Belgische wetgeving. 

(*) Brussel, 3 februari 2009 en 3 maart 2009.