03 jul 2018 13:38

NAVO-top 11 en 12/7 – Programma voor echtgenoten en partners: persaccreditaties

In het kader van de NAVO-top, die op 11 en 12 juli 2018 in Brussel plaatsvindt, organiseert de Belgische federale overheid onder andere een programma voor de echtgenoten en partners van de staatshoofden en regeringsleiders.

Op woensdag 11 juli in de namiddag vindt het programma plaats in Waals-Brabant. Op donderdag 12 juli in de voormiddag is Vlaams-Brabant aan de beurt.

De Belgische en internationale pers kan dit programma bijwonen. Op de locaties van de bezoeken zullen perszones worden aangelegd. Voor de fotografen en cameramannen/vrouwen zijn twee perspools voorzien:

  • Woensdag 11 juli namiddag (Waals-Brabant)
    Vertrek en terugkeer gebeuren enkel per bus vanuit het NAVO-accreditatiekantoor in Haren. 
    Praktische informatie, onder meer over de toegang tot het accreditatiekantoor, vindt u op volgende website: https://chancellery.belgium.be/en/NATO
  • Donderdag 12 juli voormiddag (Vlaams-Brabant)
    Vertrek en terugkeer gebeuren enkel per bus vanuit het Jubelpark.

De journalisten kunnen zich inschrijven voor een of beide perspools. In die pools is het aantal plaatsen beperkt. U kunt zich inschrijven via https://accreditation.belgium.be/en/nato-summit-partners-programme en dit uiterlijk tot 4 juli, 18 uur. Daarna ontvangt u een e-mail die uw inschrijving bevestigt of niet alsook meer informatie over en instructies voor de gekozen pool(s).

De perszones zijn enkel toegankelijk met een duidelijk zichtbare accreditatiebadge, overhandigd door de Belgische federale overheid. Om verslag uit te brengen over het programma voor echtgenoten en partners is geen NAVO-accreditatie nodig.

Wie te laat komt, krijgt geen toegang meer tot de perszones. De journalisten worden verzocht de instructies na te leven die tijdens de briefings door de organisatoren gegeven worden.

Dresscode: correcte en sobere kledij. Regenschermen toegestaan.

Op dinsdag 10 juli, vanaf 18.30 uur, vindt in ‘Kanal – Centre Pompidou’, in aanwezigheid van leden van de federale regering, een ‘eigenzinnig fenomenaal’ evenement voor de Belgische en buitenlandse pers plaats. Kom er het beste ontdekken dat België te bieden heeft!
Verplichte inschrijving: https://accreditation.belgium.be/nl/persavond

Contact: pressnato@belgium.be