13 dec 2019 16:11

Negentiende wedersamenstelling van de werkmiddelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Financiën en Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo akte van de oriëntatienota over de negentiende wedersamenstelling van de werkmiddelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie (IDA19).

De ministerraad machtigt de Belgische vertegenwoordiger voor de onderhandelingen, de IDA Deputy, om de deelname van België aan de IDA19 voor de periode tussen 1 juli 2020 en 30 juni 2023 te bevestigen tijdens de pledging sessie op 12 en 13 december in Stockholm, overeenkomstig een aantal afspraken.

België is bereid een basisbijdrage van minimum 304,15 miljoen euro te verstrekken aan IDA. De Heavily Indebted Poor Country (HIPC)-bijdrage ligt vast op 13,82 miljoen euro, waarbij het traditionele aandeel van 1,71% in de totale kost wordt gerespecteerd. Beide bijdragen zijn gespreid over negen jaar.

De uiteindelijke resultaten van de IDA19-onderhandelingen zullen samen met de ontwerpen van koninklijke besluit over de Belgische bijdragen aan IDA19 aan de ministerraad van de volgende regering ter goedkeuring worden voorgelegd. De pledge in Stockholm gebeurt bijgevolg onder voorbehoud van deze goedkeuring.

Ter herinnering: IDA werd in 1960 opgericht om de economische en sociale ontwikkeling van de armste landen te ondersteunen door kredieten met een zeer lange looptijd en zonder interest toe te kennen. IDA heeft als doelpubliek de armste ontwikkelingslanden, die niet in staat zijn om financiële middelen aan marktvoorwaarden te ontlenen.