18 jun 2021 17:46

Niet-indexering van het remgeld voor bepaalde geneesmiddelen en niet-implanteerbare medische hulpmiddelen

De ministerraad keurt op voorstel van de minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voorziet in de niet-indexering van het persoonlijk aandeel van rechthebbenden in de kosten van bepaalde geneesmiddelen en niet-implanteerbare medische hulpmiddelen.

De begrotingsdoelstelling is vastgesteld zonder impact van een indexering van de remgeldplafonds. Daarom hebben de ontwerpen als doel dat de remgeldplafonds niet worden geïndexeerd voor vergoedbare:

  • farmaceutische specialiteiten en de magistrale bereidingen voor het jaar 2020 en 2021
  • radiofarmaceutische producten voor het jaar 2021
  • diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen voor het jaar 2021

De ontwerpen worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Twee ontwerpen van het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van radiofarmaceutische producten

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen