01 mrt 2024 17:58

Niet-indexering van remgeldplafonds

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke drie ontwerpen van koninklijk besluit goed inzake de niet-indexering van de remgeldplafonds.

De ontwerpen voorzien erin dat de remgeldplafonds van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten, magistrale bereidingen, radiofarmaceutische producten, diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen op 1 januari 2024 geen indexering zullen ondergaan.

De ontwerpen worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van radiofarmaceutische producten

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen