20 apr 2007 17:00

Nieuw B-fast concept

Systematisering en standaardisering van B-fast interventies

Systematisering en standaardisering van B-fast interventies

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht om een nieuw concept voor B-fast (Belgian first aid support team) te ontwikkelen. Dat concept heeft als doel de potentiële interventies van het team te standaardiseren en te systematiseren zodat het de snelheid en doeltrefffendheid van de operaties kan verbeteren. De toepassing van de modulaire benadering is een belangrijk element in het nieuwe concept. De eerste noodbijstand in de getroffen zone is dikwijls dezelfde, onafhankelijk van de aard van de ramp. Daardoor kan men de oplossing vooraf standaardiseren. Zonder dat dit de soepelheid en de aanpassing aan elke ramp in de weg staat, kan dit toch de doeltreffendheid van B-Fast operaties verhogen.