22 dec 2023 20:41

Nieuw beheerscontract Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez het derde beheerscontract goed tussen de Belgische Staat en de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO).

Het tweede beheerscontract met BIO trad in werking op 2 januari 2019 voor een duurtijd van vijf jaar en loopt dus ten einde op 1 januari 2024.

Terwijl het tweede beheerscontract uitging van doelondernemingen in een aantal prioritaire sectoren, legt het derde beheerscontract de focus op duurzame ontwikkeling. Hiervoor werd een ontwikkelingskader uitgewerkt met 10 meetbare targets die de basis en kern uitmaken van het volledige investeringsbeleid van BIO de komende vijf jaar (waardig werk, klimaat, biodiversiteit, gender, toegang tot financiering voor MKMOs en individuen, ongelijkheid tussen en in landen, technische assistentie). Verder zal BIO een mensenrechtenbenadering uitwerken ter uitvoering van de zorgplicht en staat een klimaatbeleid in de steigers waardoor BIO zal bijdragen tot de transitie van de globale economie naar netto-nul uitstoot tegen 2050.

Het derde beheerscontract stapt af van de lijst van 52 interventielanden en gaat voor een grotere geografische concentratie. In de komende jaren zal BIO haar investeringen voor ten minste 85 percent concentreren in dertig interventielanden. Daarbij zal BIO ernaar streven om van haar nieuwe interventies ten minste 45 percent te realiseren in Afrika en 30 percent in de minst ontwikkelde landen en fragiele staten.

Ook is een expliciet kader opgenomen om de banden met de civiele maatschappij te versterken en wordt de verhouding tussen kapitaalbijdragen en kapitaalsubsidies beter afgelijnd.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.