23 okt 2009 12:12

Nieuw Europees rijbewijs

Invoering van het nieuwe Europese rijbewijs

Invoering van het nieuwe Europese rijbewijs

Er komt een nieuw Europees rijbewijs van het bankkaartmodel zonder chip. De pilootprojecten starten in 2010. Daarmee voert de ministerraad op voorstel van eerste minister Herman van Rompuy en staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe de derde Europese richlijn 2006/126/EG uit. De rijbewijzen zullen ook maar 10 jaar geldig blijven. 

Dankzij het nieuwe rijbewijs wordt de controle in alle EU-landen eenvoudiger. Bij de uitgifte wordt nagegaan of de aanvrager niet vervallen is van het recht tot sturen in een andere lidstaat. Ook zal het eenvoudiger zijn om te garanderen dat er slechts een rijbewijs per persoon wordt afgeleverd. De verkeersveiligheid  heeft er eveneens baat bij: het nieuwe rijbewijs zal via de elektronische identiteitskaart gelinkt worden aan een gecentraliseerde gegevensbank, waardoor het mogelijk wordt om gegevens over de bestuurder op te vragen. Het gaat om onder andere de medische geschiktheid, intrekking of verval.

Vanaf volgend jaar zal een pilootproject met een tiental gemeenten van start gaan. Tegen 2012 volgt de volledige roll-out voor alle gemeenten.