09 feb 2021 15:19

Nieuw laboratorium en noodoproepcentrum 112 voor de gerechtelijke Federale Politie in Vottem

In december 2020 stelde de Regie der Gebouwen een nieuw noodoproepcentrum 112 en een laboratorium in Vottem officieel ter beschikking van de gerechtelijke Federale Politie.

De werken, die plaatsvonden van maart 2018 tot december 2020, markeren het einde van de eerste fase van het Masterplan Federale Politie, dat als doel heeft de diensten van de Federale Politie van Luik te hergroeperen op de site van Vottem.

Deze eerste fase vertegenwoordigt een investering van ongeveer 23,7 miljoen euro.

“Een eerste fase van een ambitieus project loopt ten einde, een project dat tot doel heeft synergiën tussen de verschillende politiediensten te bevorderen en duurzame gebouwen met zuiniger energieverbruik voor te stellen. Op termijn zal het volledige Luikse politiekorps in deze nieuwe, aangepaste en functionele gebouwen worden ondergebracht. Ik ben ervan overtuigd dat deze nieuwe ruimte zal bijdragen tot een verbetering van de werkomgeving van onze politiediensten", aldus Mathieu Michel, staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer en de Regie der Gebouwen.

“Een verwacht en noodzakelijk project dat zal toelaten om op een efficiënte manier te beantwoorden aan de werkvereisten van de Federale Politie die gehuisvest is in moderne en functionele infrastructuren. De tweede fase, die de verderzetting omvat van de hergroepering van alle diensten van de Federale Politie van Luik op de site van Vottem, is in de goedkeuringsfase. De Design & Build-opdracht zal in de loop van komende maanden gepubliceerd worden,” aldus Laurent Vrijdaghs, Administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen.
fotovoltaïsche panelen

Een duurzaam project

Tijdens deze eerste fase werden 146 fotovoltaïsche panelen geplaatst op het dak van het noodoproepcentrum. Deze leveren een geschatte besparing op van 30% van het globale elektriciteitsverbruik van de 112. De koelsystemen van de servers werden er ook geïnstalleerd om zowel het elektriciteits- als het verwarmingsverbruik te verminderen.

In de tweede fase, die momenteel wordt voorbereid, zullen ook de begrippen duurzaamheid en milieu een belangrijke plaats innemen. Vooral in de selectiecriteria, aangezien de opdrachtnemer zal moeten beantwoorden aan een performantiebestek, met naleving van het energie- en klimaatplan.

Fase 2 in voorbereiding: de kantoorgebouwen

De tweede fase voorziet de oprichting van zeven gebouwen op de site om ongeveer 600 personeelsleden van de Federale Politie van Luik te hergroeperen.

Eenmaal het akkoord van de Ministerraad wordt verkregen, kan de opdracht gepubliceerd worden in 2021, met een gunning in 2022 en de studies en vergunningsaanvragen in 2023.

De werken zullen per schijf georganiseerd worden en plaatsvinden van 2023 tot 2032.