13 dec 2013 19:03

Nieuw mandaat van de administrateur-generaal van de RJV

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Werk Monica De Coninck een ontwerp van koninklijk besluit goed voor de hernieuwing van het mandaat van administrateur-generaal van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV). 

De heer Luc Vanneste wordt aangesteld voor een nieuw mandaat van zes jaar als administrateur-generaal van de RJV en dit vanaf 16 januari 2014.