18 nov 2016 11:12

Nieuw netwerk voor federale ambtenaren met andere seksuele identiteit

 ‘.beproud!’ wil eigenwaarde van LGBT- ambtenaren versterken
 
Brussel, 18 november 2016 – Nog te vaak ondervinden ‘Lesbian, Gay, Bisexual & Transgender’ (LGBT) personeelsleden van de federale overheid problemen op de werkvloer. Zo voelen sommigen zich uitgesloten of benadeeld, en daarom durven ze niet ten volle deelnemen aan het groepsleven binnen hun dienst. Het Netwerk Federale Diversiteit komt daarom met een initiatief om LGBT personeelsleden te ondersteunen en lanceert het netwerk ‘.beproud!’. Dit nieuwe netwerk organiseert een eerste informele bijeenkomst op 7 december van 18 u tot 22 u in Club Prince Albert in Brussel.
 

“Wees fier op je eigenheid”
Freddy Van Eeckhout, voorzitter van het Netwerk Federale Diversiteit: “Met ‘beproud!’ brengen we een SOGIE-netwerk op de been. Die term SOGIE staat voor Sexual Orientation, Gender Identity and Expression. We willen namelijk dat iedereen zichzelf kan zijn en zich ten volle kan uiten op de werkvloer, zonder remmingen. De naam .beproud! dekt dan ook volledig de lading van dit netwerk, ‘Wees fier op je eigenheid!’ is meteen ook onze boodschap. Als LGBT-personeelslid moet je weten dat je bij de federale overheid jezelf kan en mag zijn. Voor dit netwerk krijgen we dan ook de steun van zowel minister van Ambtenarenzaken Vandeput als van Staatsecretaris voor Gelijke Kansen Sleurs.”

 

Startschot met bijeenkomst op 7 december
In de praktijk zal het netwerk bestaan uit geïnteresseerde LGBT-personeelsleden en andere geïnteresseerde federale ambtenaren. Samen zullen zij initiatieven uitwerken om de boodschap ‘beproud!’ uit te dragen. Een eerste evenement staat alvast gepland op 7 december van 18 tot 22 uur in de Club Prince Albert (Karmelietenstraat 20, 1000 Brussel). Tijdens deze informele bijeenkomst wordt dan het netwerk officieel gelanceerd en de bedoeling is dat zoveel mogelijk personen met een LGBT-achtergrond daarbij aanwezig zijn. Zo worden al zeker enkele bestaande LGBT-verenigingen uitgenodigd zoals Belgian Defence Rainbow Community, de Rainbow Cops Belgium, Trainbow (NMBS) en het netwerk Open@work. Verder is ook iedere LGBT federale ambtenaar of sympathisant meer dan welkom, maar vooraf inschrijven is wel nodig door een e-mail te sturen naar beproud@federaldiversity.be.

 

Geplande acties in 2017
.beproud! heeft ook al enkele plannen klaar voor 2017. Zo is het de bedoeling dat in de loop van 2017 aan alle federale gebouwen een regenboogvlag – als SOGIE-symbool – zal wapperen aan alle gebouwen van de federale overheid. Daarnaast wil .beproud! ook met de Federal Truck present zijn tijdens de Gay Pride op 17 mei 2017.

 

Meer info
Coördinator Werkgroep SOGIE: Freddy VAN EECKHOUT, tel. 02 441 89 22
Website: www.federaldiversity.be
E-mail: beproud@federaldiversity.be