26 jun 2020 20:48

Nieuw plan voor de bestrijding van rundertuberculose

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed over de bestrijding van rundertuberculose. 

Het ontwerp voert een nieuw plan voor de bestrijding van rundertuberculose in, dat zo snel mogelijk in werking moet treden. Zo kan de opsporing van tuberculose bij runderen verbeteren en elke verspreiding van de ziekte die zou kunnen leiden tot besmettingen bij mensen vermeden worden. Het is de bedoeling een efficiënter en praktischer systeem op te zetten voor de bestrijding van rundertuberculose dat rekening houdt met de ontwikkelingen in de veeteelt, de veeartsenpraktijk en de wetenschappelijke vooruitgang. Hoewel België sinds 2003 officieel erkend is als tuberculosevrij, worden elk jaar toch een of meer haarden ontdekt. Economisch gezien is het zeer belangrijk dat België officieel zijn tuberculosevrije status behoudt om een snelle intracommunautaire handel mogelijk te maken.

Nieuwe niet-bacteriologische tests zullen gebruikt worden in de strijd tegen tuberculose alsook een bewaking van de rundveestapel, op basis van die nieuwe tests. Het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van dieren en dierlijke producten neemt alle kosten voor de analyse van de niet-bacteriologische tests ten laste, alsook de kosten voor de verzending van de monsters naar het laboratorium. 

In het kader van de toepassing van dit ontwerp van koninklijk besluit heeft het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) bepaalde taken gedelegeerd aan de verenigingen voor dierziektebestrijding. Deze verenigingen zullen de resultaten van de tests die uitgevoerd werden in het kader van de bestrijding van tuberculose in een databank centraliseren en zullen ook de te bemonsteren bedrijven selecteren in het kader van het bewakingsprogramma, rekening houdend met de richtlijnen van het FAVV. 

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.