14 feb 2012 16:13

Nieuw Schuldschein-programma

Persbericht van het Agentschap van de Schuld

Persbericht van het Agentschap van de Schuld

Het Koninkrijk België heeft onlangs een Schuldschein-programma opgestart.
Het heeft een totaal bedrag van bijna € 300 miljoen aan Schuldscheine met langere looptijd succesvol uitgegeven. 

Persbericht van het Agentschap van de Schuld

Persbericht van het Agentschap van de Schuld

Het Koninkrijk België heeft onlangs een Schuldschein-programma opgestart.
Het heeft een totaal bedrag van bijna € 300 miljoen aan Schuldscheine met langere looptijd succesvol uitgegeven. 

Een Schuldschein is een privaat onderhandelde bilaterale lening – geen effect – naar Duits recht. Het heeft een voordelige boekhoudkundige regeling voor beleggers aangezien er geen waardering van de waarde vereist is. Aangezien het een Duits product betreft, is er vooral interesse van Duitse buy-and-hold investeerders zoals verzekeraars en pensioenfondsen.

Hoewel Schuldscheine meestal uitgegeven worden door Duitse ontleners, stijgt ook de vraag van niet-Duitse uitgevers met een hoge rating.

Schuldscheine kunnen aangepast worden aan de noden van de investeerder en in ruil voor dit voordeel is de rente lager dan deze van de OLO’s. Dit maakt Schuldscheine aantrekkelijk voor ontleners wat betreft kostenefficiëntie. Bovendien laat het toe om de investeerdersbasis te diversifiëren.

De Schatkist heeft niet de bedoeling om grote bedragen uit te geven onder dit programma, zodat Schuldscheine geen gevaar vormen voor de liquiditeit van de OLO-markt.