27 feb 2013 10:55

Nieuw stelsel van pensioenbonus voor zelfstandigen ingevoerd

Vanaf 1 januari 2014 gaat een nieuw stelsel van pensioenbonus in voor de pensioenen van zelfstandigen. Het voorstel van minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle zal de zelfstandigen ertoe aanzetten langer aan het werk te blijven na de gerechtigde pensioenleeftijd. 

Zoals in het pensioenstelsel voor werknemers en ambtenaren gaat ook vanaf 1 januari 2014 een nieuw stelsel van pensioenbonus in voor de zelfstandigen op aanbeveling van de Studiecommissie voor de vergrijzing. Voor de zelfstandigen:

 • wordt de pensioenbonus toegekend aan zelfstandigen die hun activiteit een jaar voorzetten na de datum van het vervroegd pensioen
 • wordt ook toegekend aan de zelfstandigen die na 65 jaar hun activiteit voortzetten (als ze een loopbaan van 40 jaar hebben). Een zelfstandige die zijn vervroegd pensioen op 62 jaar kan nemen en die een loopbaan van 40 jaar heeft in 2016, heeft recht op een bonus voor de jaren die hij gewerkt heeft vanaf 63 jaar
 • is de bonus progressief in functie van de duur van de verlenging van de activiteit. Het bedrag is:
 • 117 euro per trimester tijdens de eerste 4 trimesters van de referentieperiode
 • 132,60 euro per trimester van het 5de tot het 8ste trimester van de referentieperiode 
 • 148,20 euro per trimester van het 9de tot het 12de trimester van de referentieperiode 
 • 163,80 euro per trimester van het 13de tot het 16de trimester van de referentieperiode 
 • 179,40 euro per trimester van het 17de tot het 20ste trimester van de referentieperiode 
 • 195 euro per trimester vanaf het 21ste trimester van de referentieperiode 
 • De bonus komt bovenop het jaarlijkse pensioenbedrag bij aanvang van het pensioen.
 • De activiteitsperiode voor 1 januari 2014 die een recht op het huidige pensioenbonus opent, blijft geldig.

voorontwerp van wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen, met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie

voorontwerp van wet tot invoeging van een artikel 3bis in de wet van 23 december 2005 betreffende het Generatiepact

ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3bis van de wet van 23 december 2005 betreffende het Generatiepact