20 jul 2023 18:32

Nieuw wettelijk kader voor grondstoffen die door apothekers worden gebruikt

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een voorontwerp van wet goed dat het wettelijke kader voor de grondstoffen die door apothekers worden gebruikt om magistrale en officinale bereidingen te maken, vervangt.

Het wetsvoorstel herdefinieert, specificeert en harmoniseert de standaard van de eisen, kwaliteit en controle om aan de patiënt, die zich op het einde van de keten bevindt, een grondstof van de hoogst mogelijke kwaliteit te bieden, op basis waarvan de apotheker de magistrale of officinale bereiding zal maken.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit.