29 apr 2014 12:38

Nieuwe directeur-generaal Externe Communicatie voor de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister

Op voorstel van eerste minister Elio Di Rupo wordt, bij koninklijk besluit van 25 april 2014, Mevr. Arlin Bagdat aangeduid als directeur-generaal Externe Communicatie bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister.

Mevr. Arlin Bagdat is momenteel adviseur bij de algemene directie Interne Communicatie en Kennismanagement van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie. Ze zal in functie treden op 1 juni 2014.