05 jun 2012 02:08

Nieuwe evoluties bij de aanpak van slokdarm- en maagkanker opgenomen in praktijkrichtlijn

Vier jaar na het ontwikkelen van de eerste praktijkrichtlijn voor de aanpak van slokdarm- en maagkanker ontwikkelden het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) en het College voor Oncologie een update. Er is nu meer bewijs dat gecombineerde chemo- en radiotherapie (slokdarmkanker) en chemotherapie (maagkanker) nuttig zijn voordat een operatie wordt uitgevoerd. De diagnose en behandeling gebeuren ook best door zorgverleners met voldoende ervaring, die in elk stadium van het behandeltraject multidisciplinair overleg plegen.

Jaarlijks sterven in België ongeveer 1500 mensen aan slokdarm- of maagkanker. Slechts 1 op 5 mensen bij wie slokdarmkanker wordt vastgesteld zal na 5 jaar nog in leven zijn. Slokdarmkanker is daarmee één van de meest agressieve kankers. Chirurgie biedt zowat de enige kans op genezing. Een groot deel van de patiënten valt echter terug op een palliatieve behandeling.

Aanpassen van richtlijn van 2008 aan laatste evoluties

Praktijkrichtlijnen verzamelen en vatten de steeds toenemende hoeveelheid wetenschappelijke informatie samen over hoe een zorgverlener het best handelt in bepaalde situaties. Ze helpen de zorgverlener en de patiënt bij het nemen van beslissingen, zonder afbreuk te doen aan hun autonomie. In 2008 stelden het College voor Oncologie en het KCE de praktijkrichtlijn ‘Slokdarm- en maagkanker’ op.

Het wetenschappelijk onderzoek staat niet stil, en ondertussen zijn er belangrijke evoluties gebeurd in de aanpak van de ziekte. Het was dus tijd om de richtlijn bij te werken, samen met experts van het terrein. In een volgende fase zullen bovendien kwaliteitsindicatoren worden opgesteld, zodat de kwaliteit van de zorg, die hooggespecialiseerd is, kan worden gemeten en opgevolgd.

Chemotherapie (maag), gecombineerd met radiotherapie (slokdarm), nuttig vóór operatie

Er is nu meer wetenschappelijk bewijs dan in 2008 dat een gecombineerde chemo- en radiotherapie bij slokdarmkanker en chemotherapie bij maagkanker nuttig zijn voordat een operatie wordt uitgevoerd. Een multidisciplinaire benadering in elk stadium van het behandeltraject, waarbij maagdarmspecialist, chirurg, oncoloog, radiotherapeut, radioloog, patholoog en huisarts samenwerken, blijft van cruciaal belang.

Het KCE pleit ook voor een behandeling in gespecialiseerde centra, met specialisten opgeleid voor en met ervaring in de aanpak van dit soort kankers dankzij een hoog volume van activiteit in dit domein.
De richtlijn kan worden geraadpleegd op de website van het KCE (www.kce.fgov.be) en van het College voor Oncologie (www.collegeoncologie.be), dat zal instaan voor de verspreiding. De website van het College zal ook telkens melding maken van de belangrijkste nieuwe bevindingen.