12 feb 2021 17:21

Nieuwe gebouwen en investeringskredieten voor het Von Karman Instituut

De ministerraad gaat op voorstel van de staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid, Thomas Dermine, akkoord met de vestigingsplaats voor de nieuwe gebouwen van het Von Karman Instituut en de bevestiging van de toekenning van investeringskredieten in 2021 en 2022. 

Het Von Karman Instituut voor Stromingsdynamica (VKI) is een ivzw, die in 1956 opgericht werd als onderzoeks- en opleidingscentrum in NAVO-verband. Het VKI is een wereldwijde referentie in het domein van stromingsdynamica en aerodynamica.

Sinds de oprichting zijn de investeringen in geschikte gebouwen voor het instituut beperkt gebleven, waardoor ze niet aan de huidige energienormen of basisvoorschriften inzake brandveiligheid voldoen. Daarom wordt de huidige site van het VKI aan de Waterloosesteenweg in Sint-Genesius-Rode aangewezen voor de renovatie en de bouw van nieuwe gebouwen. De ministerraad geeft de Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid in dit kader de opdracht om de situatie met betrekking tot het gebruiksrecht van het terrein op te helderen en draagt hem op het gedetailleerde dossier over de renovatiewerkzaamheden zo vlug mogelijk voor te leggen.

Daarnaast geeft de ministerraad ook de toestemming voor de vastlegging en vereffening van 9 miljoen euro in 2021 en 2 miljoen euro in 2022 ten gunste van het VKI. Dit kadert in het reddingskrediet dat in 2017 aan het VKI werd toegekend. 

Ten derde draagt de ministerraad de Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid op structureel toezicht en controle op de activiteiten van het VKI in te voeren door wijziging van de statuten, die moeten voorzien in twee vertegenwoordigers van de regering in de raad van bestuur van het VKI.