17 dec 2018 17:02

Nieuwe hoofdzetel van de Dienst Vreemdelingzaken in Brussel

Op maandag 17 december 2018 is de nieuwe hoofdzetel van de Dienst Vreemdelingenzaken aan de Pachécolaan 44 in Brussel officieel geopend. De Dienst Vreemdelingenzaken was tot voor kort gehuisvest in het WTC II-gebouw. Het Pachécoproject maakt deel uit van het Masterplan Brussel dat tot doel heeft om de verschillende federale overheidsdiensten die zich in het WTC II-gebouw bevinden, te herhuisvesten. Het huurcontract van het WTC II-gebouw loopt namelijk op 31 december 2018 ten einde.

Koen Geens, Minister van Justitie bevoegd voor de Regie der Gebouwen: “Het is voor de overheid heel belangrijk om klimaatvriendelijk te bouwen en te renoveren. Hier is dan ook hard ingezet op energiebesparende maatregelen. De dubbele glazen wand met luchtbrug zorgt er voor dat er in de winter minder warmte verloren gaat wanneer er verwarmd wordt. Tegelijk zorgt dit in de zomer dat er minder warmte binnenkomt. Sinds 2013 wordt er enkel nog met hernieuwbare elektriciteit gewerkt voor de Federale Overheidsdiensten. Dit toont dat de Regie der Gebouwen alvast het beste beentje voorzet om zich in te zetten voor het klimaat.”

De Regie der Gebouwen voerde sinds januari tot november 2018 belangrijke werken uit in het Pachécogebouw. Het gebouw bevat twaalf verdiepingen, een gelijkvloers en drie ondergrondse verdiepingen. De verdiepingen werden aangepast en heringericht op basis van de new ways of working principes. De ondergrondse verdiepingen en het gelijkvloers kregen een volledige make-over die gepaard ging met ruwbouwwerken en het volledig vernieuwen van de elektrische installaties, de verwarmingsinstallaties et de HVAC-installaties.


De eerste ondergrondse verdieping is volledig heringericht voor de opvang van de asielaanvragers. Zij worden opgevangen in een grote wachtzaal waar alle nodige faciliteiten beschikbaar zijn zoals sanitaire voorzieningen, een speelruimte voor de kinderen, een rooklokaal, een bagagelokaal, een dispatching en scanningsysteem. Het gebouw is volledig toegankelijk voor personen met een beperkte mobiliteit.


De Regie der Gebouwen, de vastgoedbeheerder van de federale overheid trad op als bouwheer voor dit herinrichtingsproject. De belangrijkste uitdaging was de strakke timing. De werken moesten absoluut beëindigd worden tegen oktober 2018 zodat het personeel van de Dienst Vreemdelingenzaken de nodige tijd had om te kunnen verhuizen.


Een gebouw toegankelijk voor iedereen

In overleg met onder andere de Brailleliga, heeft de Regie der Gebouwen de inrichting van het gebouw bestudeerd voor de blinden en de slechtzienden. De toegang voor personen met een beperkte mobiliteit (alle types van handicap) is verbeterd: afwezigheid van trappen, aangepaste breedte van de deuren en aangepaste klinken, podotactiele signalisatie, enz


Een duurzaam gebouw

Het vernieuwde Pachécogebouw werd op een duurzame wijze aangepast en heringericht. De bezetting van de ruimtes is niet alleen geoptimaliseerd maar ook het energieverbruik werd verbeterd. Het comfort van de gebruikers stond centraal. Dit werd geoptimaliseerd dankzij de natuurlijke lichtinval, de kwaliteit van de binnenlucht en een beheerste akoestiek.

 

Technische fiche

Adres: Pachécolaan 44, 1000 Brussel
Eigenaar: Belfius
Huurder en bouwheer : Regie der Gebouwen
Gebruiker: Dienst Vreemdelingenzaken
Aannemer: Tijdelijke vereniging Louis De Waele - Beddeleem
Duurtijd van de werken: januari 2018 – november 2018
Oppervlakte: 32989 m²
Investering: 13,2 miljoen euro (werken, compactus, incentive NWOW)
Jaarlijkse huurprijs: 5,2 miljoen euro
Huurtermijn: 18 jaar