10 mrt 2023 15:48

Nieuwe maatregelen inzake de uitkeringsverzekering voor werknemers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een voorontwerp van wet goed dat verschillende nieuwe maatregelen invoert in de uitkeringsverzekering voor werknemers.

Meer bepaald omvat het de volgende maatregelen:

  • de bepaling dat een activiteit in het kader van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor een persoon met een handicap die wordt gefinancierd via een budget zonder onderbreking kan verdergezet worden indien de zorgverlenende ziek wordt en aanspraak maakt op een ziekteuitkering
  • de mogelijkheid om uitkeringen toegekend door de uitkerings- en moederschapsverzekering te cumuleren met de uitkeringen 'interregionale mobiliteit' en 'knelpuntberoep'
  • de mogelijkheid voor invalide gerechtigden om te verzaken aan de jaarlijkse inhaalpremie
  • een duidelijkere regeling inzake het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor wie het pensioen niet opneemt op de wettelijke pensioenleeftijd

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.