15 jul 2016 16:09

Nieuwe maatregelen voor de bestrijding van infectieuze boviene rhinotracheïtis

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit goed over de bestrijding van infectieuze boviene rhinotracheïtis, een ademhalingsziekte bij vee.

Het ontwerp van koninklijk besluit heft het ontwerp van koninklijk besluit van 22 november 2006 op over de bestrijding van infectieuze boviene rhinotracheïtis en vervangt het door een nieuw besluit. Hierin worden de toekomstige stappen opgenomen in de bestrijding van deze ademhalingsziekte bij vee.

In België werd in 2007 een bestrijdingsprogramma opgestart dat vanaf 2012 een verplicht programma werd voor alle Belgische rundveehouders. Het werd in 2014 door de Europese Commissie goedgekeurd en België kreeg het "artikel 9-statuut - vrij van Infectieuze Boviene Rhinotracheïtis" toegekend. Dit statuut voorziet in bijkomende voorwaarden voor het handelsverkeer met België met als doel het sanitaire statuut van IBR-vrije rundveebeslagen in België te beschermen. Het uitvoeren van runderen vanuit België wordt eenvoudiger met een IBR-vrij statuut. De nieuwe maatregelen moeten ervoor zorgen dat België evolueert naar een artikel 10-status (officieel vrij van Infectieuze Boviene Rhinotracheïtis).

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.