08 jun 2012 17:27

Nieuwe methode bepaalt de huisvestingsnormen van de federale overheidsdiensten

De ministerraad zet het licht op groen voor de nieuwe methodologie die de Regie der Gebouwen zal aanwenden om de bezettingsnorm en de behoeftenprogramma's voor de huisvesting van de overheidsdiensten te bepalen. 

Het initiatief van minister van Financiën  Steven Vanackere en staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen Servais Verherstraeten zal voor alle huisvestingsdossiers van de Regie der Gebouwen een gestandaardiseerde methode bieden om de primaire oppervlakte aan werkruimte te berekenen die nodig is in functie van een standaardtypologie van lokalen, de functie van de werknemer en het soort van werkomgeving. De gecorrigeerde berekening per werknemer wordt zo teruggebracht op 13,5m². Verder biedt de methode een eenduidige manier om parkeerplaatsen toe te wijzen in functie van de bereikbaarheid van het gebouw met het openbaar vervoer en van de gewestelijke voorschriften inzake parkeerplaatsen. De methodologie zal worden toegepast bij de huur, de renovatie en de nieuwe constructie van een gebouw. De methode zal eveneens dienen om een bezettingsmonitoring van het vastgoedpark te realiseren.