18 mei 2017 16:17

Nieuwe nationale strategie voor civiel crisisbeheer

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders akkoord met de nieuwe nationale strategie voor civiel crisisbeheer.

België heeft van bij het begin meegewerkt aan de uitwerking van het civiele luik van het Europees Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid. Civiel crisisbeheer betekent het stabiliseren en/of niet verder laten escaleren van een conflict of crisissituatie door middel van niet-militaire acties. Het vormt een aanvulling of alternatief voor militaire interventies. Civiel crisisbeheer kan plaatsvinden in de volledige cyclus van een crisis of conflict.

In juli 2012 werd een Nationale Strategie civiel cisisbeheer aangenomen. De internationale (veiligheids)context is sindsdien echter sterk geëvolueerd. De steeds duidelijker link tussen interne en externe veiligheid, de zoektocht naar synergieën en coördinatie tussen militair en civiel crisisbeheer, de noodzaak van een geïntegreerde benadering van crisissen en veiligheidsvraagstukken, het belang om vanaf het begin aanwezig te zijn in crisisbeheersstructuren om zo mee het mandaat van de missies te kunnen bepalen,… zijn hiervan slechts enkele voorbeelden. Omwille van deze evoluties werd besloten om de Nationale Strategie te actualiseren.