10 nov 2023 21:01

Nieuwe nomenclatuurcodes voor huisartsbezoeken aan woonzorgcentra

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat nieuwe verstrekkingen creëert voor huisartsbezoeken aan bewoners van een woonzorgcentrum of rusthuis.

Dit project maakt deel uit van het programma "Doelmatige zorg" dat is opgenomen in het nationaal akkoord tussen artsen en ziekenfondsen van 2021.

Er worden twee nieuwe verstrekkingen ingevoegd in de nomenclatuur voor geneeskundige verstrekkingen voor het bezoek door een huisarts of een huisarts op basis van verworven rechten in een woonzorgcentrum of rusthuis. Voor de dringende bezoeken wordt geopteerd te werken met zes nieuwe toeslagcodes om zo de controle door de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC) mogelijk te maken.

Dit om correct gebruik van de nomenclatuur te bevorderen, de tijdsintensieve bezoeken in woonzorgcentra te herwaarderen en de kwaliteit ervan te bevorderen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.