13 dec 2013 18:59

Nieuwe procedure voor summiere rechtspleging om betaling te bevelen

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat de rechtspleging om betaling te bevelen hervormt. De hervorming brengt de Belgische wetgeving in overeenstemming met het Europese betalingsbevel.

Het voorontwerp van wet zet richtlijn 2011/7/EU betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij transacties tussen ondernemingen in Belgisch recht om. Daarnaast komt het voorontwerp tegemoet aan verordening nr 1896/2006 dat een Europese betalingsprocedure invoert voor grensoverschrijdende geschillen. De nieuwe regelgeving maakt het voor bedrijven makkelijker om snel, goedkoop en efficiënt de schulden te laten innen die niet door de schuldenaar worden betwist. Het voorontwerp vereenvoudigt ook de procedure van de summiere rechtspleging om betaling te bevelen tussen Belgische handelaren en ondernemingen, terwijl ook de consumenten beter worden beschermd tegen een oneigenlijk gebruik van de procedure.

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.