27 nov 2009 12:06

Nieuwe regering

Naar aanleiding van de installatie van de nieuwe regering heeft de ministerraad een aantal aanstellingen vastgelegd

Naar aanleiding van de installatie van de nieuwe regering heeft de ministerraad een aantal aanstellingen vastgelegd

Relaties met het parlement

 • vice-eersteminister en minister van Financiën Didier Reynders wordt belast met de betrekkingen met de Kamer van Volksvertegenwoordigers
 • minister van Landsverdediging Pieter De Crem met de betrekkingen met de Senaat

Kernkabinet

 • eerste minister Yves Leterme
 • en vice-eersteministers Didier Reynders, Laurette Onkelinx, Steven Vanackere, Joëlle Milquet en Guy Vanhengel vormen samen het kernkabinet 

Vertegenwoordiging het algemene comité A

Van rechtswege:

 • eerste minister Yves Leterme als voorzitter
 • minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom als vicevoorzitter
 • minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven Inge Vervotte
 • minister van Begroting Guy Vanhengel
 • staatssecretaris voor Begroting Melchior Wathelet

En:

 • vice-eersteminister en minister van Financiën Didier Reynders
 • vice-eersteminister en minister van Werk Joëlle Milquet
 • minister van Pensioenen en Grote Steden Michel Daerden 

Vertegenwoordiging het algemene comité B

Van rechtswege: 

 • minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven Inge Vervotte,
 • minister van Begroting Guy Vanhengel
 • staatssecretaris voor Begroting Melchior Wathelet

En:

 • vice-eersteminister en minister van Financiën Didier Reynders
 • minister van Pensioenen en Grote Steden Michel Daerden

Vertegenwoordiging het algemene comité C

Afdeling lokale besturen

Van rechtswege:

 • minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom als voorzitter
 • vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx als vicevoorzitter 

En:

 • vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen Joëlle Milquet
 • minister van Pensioenen en Grote Steden Michel Daerden

Afdeling officieel gesubsidieerd onderwijs

Van rechtswege:

 • minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom  als voorzitter
 • minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid Sabine Laruelle als voorzitter

Vertegenwoordiging het subcomité

Van rechtswege:

 • eerste minister Yves Leterme als voorzitter
 • minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven Inge Vervotte als vicevoorzitter
 • minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom
 • minister van Begroting Guy Vanhengel
 • staatssecretaris voor Begroting Melchior Wathelet

En:

 • vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen Didier Reynders
 • vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke kansen Joëlle Milquet
 • minister van Pensioenen en Grote Steden Michel Daerden 

Overlegcomité

De vice-eersteministers vertegenwoordigen de federale regering in het overlegcomité.

Samenwerkingscommissie

 • vice-eersteminister Laurette Onkelinx
 • vice-eersteminister Didier Reynders
 • vice-eersteminister Steven Vanackere
 • vice-eersteminister en Guy Vanhengel

Ministerieel Comité voor Inlichting en Veiligheid

 • eerste minister Yves Leterme
 • vice-eersteminister Didier Reynders
 • vice-eersteminister Laurette Onkelinx
 • vice-eersteminister Steven Vanackere
 • vice-eersteminister Joëlle Milquet
 • minister van Justitie Stefaan De clerck
 • minister van Landsverdediging Pieter De Crem
 • minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom  

Ministerieel comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude

 • eerste minister Yves Leterme
 • vice-eersteminister Didier Reynders
 • vice-eersteminister Laurette Onkelinx
 • vice-eersteminister Joëlle Milquet
 • minister van Justitie Stefaan De Clerck
 • minister van KMO's en Zelfstandigen Sabine Laruelle
 • minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne
 • minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom
 • staatssecretaris voor de Coördinatie van de Strijd tegen de Fiscale Fraude
 • staatssecretaris voor de Strijd tegen de Fiscale Fraude Bernard Clerfayt